L’operació Felip de Borbó: la construcció d’un relat legitimador pel nou monarca

Des de l’inici de la crisi, assistim a un procés d’espoli econòmic i social de les classes populars. En efecte, la política econòmica impulsada per la Troika (Banc Central Europeu, Comissió Europea i Fons Monetari Internacional), està provocant el transvasament de riquesa de les rendes del treball a les rendes del capital, l’erosió dels drets socials més essencials (assistència sanitària, educació, a habitatge, etc.), la depreciació dels salaris i la pèrdua dels drets laborals conquistats a través de dècades de lluita obrera. A més de ser injustes, aquestes mesures s’han demostrat ineficients per pal·liar els efectes de la crisi. Aquest fracàs polític, l’aparició de nombrosos casos de corrupció política i delinqüència financera i la impunitat penal dels seus responsables han minvat la confiança dels governats en algunes de les institucions fonamentals del règim polític (partits tradicionals, Casa Reial, Administracions Públiques, Parlament, etc.). Aquesta dificultat per obtenir el consentiment dels governants i el trencament d’alguns dels consensos segellats durant la transició ens permet parlar d’una crisis de règim que es pot constatar observant l’augment de la conflictivitat social, la pèrdua de suport electoral dels dos grans partits, la deriva independentista dels nacionalismes perifèrics i el descrèdit de la Casa Reial.

Franco-FelipVIEn mig d’aquesta convulsa situació, s’ha produït la successió monàrquica. Tot i que l’aprovació de la Llei Orgànica 3/2014 ha assegurat la continuïtat legal de la monarquia, el procés de successió encara no ha conclòs, perquè Felip VI ha estat coronat de manera il·legítima. En altres paraules, tot i haver estat nomenat a partir dels mecanismes constitucionals establerts, el nou rei no disposa del consentiment dels governats necessari per regnar. Per aquest motiu, si el bloc històric dominant sorgit de la transició vol preservar els elements fonamentals del règim polític actual, ha de construir un relat que legitimi al nou monarca. A més a més, haurà de crear un nou marc de relacions polítiques que asseguri la obediència dels governats i permeti el desenvolupament del programa polític d’espoli popular.

Una operació política d’aquest tipus fou suggerida Josep M. Colomer en un article d’opinió publicat al diari “El País. Segons aquest catedràtic de la Universitat de Georgetown, Rajoy hauria de dimitir. A continuació, el rei Felip VI hauria d’encarregar la tasca de formar govern a un tecnòcrata. Aquest nou executiu hauria d’afrontar una sèrie de reptes com “la resolució del conflicte català”, la posada en marxa més “reformes estructurals” i el “reordenament del sistema de partits”. Segons Josep M. Colomer, això aportaria estabilitat institucional i resoldria la crisi econòmica i social que viu Espanya. Aquest fet legitimaria al nou rei i, en conseqüència, justificaria la continuïtat de la monarquia per la seva utilitat pràctica en la resolució de les crisis d’Estat.

Tot i la manca de legitimitat del règim actual, no hem de menysprear la capacitat política de les elits polítiques. De fet, als anys setanta, una part de la cúpula d’un règim encara més dèbil engegà un procés de reforma política força exitós. Per evitar una segona transició, l’esquerra política i social ha de lluitar per l’apertura d’un procés constituent que reforci els mecanismes de participació política directa i promogui els drets socials a través d’un procés de recuperació de la sobirania (control estatal dels sectors estratègics, fi del pagament preferent dels interessos del deute, constitucionalització dels drets socials com a drets de primer ordre, etc.). Al mateix temps, ha bastir un front ampli per assolir una sortida social a la crisi. Aquest s’hauria d’articular a partir d’un programa polític comú basat en el repartiment del treball i la riquesa, l’impagament del deute il·legítim i la extensió de la despesa social.

Albert Ferrer Sánchez

(Llicenciat en Ciències Polítiques i treballador precàri a l’administració pública)